Förebild för unga

Ibland funderar jag om jag har valt rätt i livet eftersom läraryrket innebär mycket mer än att bara undervisa. Man kommer att fungera som en förebild för eleverna. Jag tror att det idag är viktigare än någonsin eftersom det finns så många barn som kommer från trasiga hem. För dem kan det nog då bli en trygghet att komma till skolan och veta att det finns en lärare som lyssnar på dem. Jag känner mig lite orolig över det här. Kommer jag att orka med det? Just nu ser jag fram emot det men vad jag hör från många som redan arbetar tar det mycket av ens energi. Det är ju inte bara hur man är utan även hur man ser ut. Jag tror att man inte ska sticka ut alltför mycket utan vara ganska diskret både vad gäller kläder och hur man målar sig. Med mina nya produkter från eleven.se övar jag mig nu på att lägga en snygg men diskret make up.

En kvinna håller i en bunt böcker