Att fungera som handledare för unga

Under lärarpraktiker tycker jag en av de största utmaningarna är att hjälpa ungdomar att hitta sitt kall i livet. Att kunna ge tips och råd, och framförallt att ställa rätt frågor till en ung individ kan hjälpa dem att hitta sina drömjobb. Jag reflekterar mycket över det här och har insett att jag måste lära mig mer om olika arbetsmöjligheter. Därför har jag nu i flera veckor läst på om olika slags jobb, både vanliga och ovanliga, och även om vilka utbildningar som krävs för dem. Jag var bland annat helt okunnig inom byggbranschen, men kolla här om ni också vill läsa mer om specifika certifieringsutbildningar som arbetsgivare kan ordna!

Byggarbetare som svetsar