Utbildning på arbetsplatsen

Jag är en sån person som aldrig vill sluta lära mig och jag tror att många håller med mig. Därför är det viktigt att när man väl har gått klart sin utbildning och letar jobb att ta reda på om vilka möjligheter det finns för att utvecklas på arbetsplatsen. Anordnade föreläsningar varje vecka inom något ämne som rör ens yrke eller betald fortbildning från ens arbetsgivare är två exempel på saker som kan bidra till ens utveckling på arbetsplatsen. Är man till exempel anläggare eller en grävmaskinist som arbetar med att lägga kablar kan man gå en kurs hos EBR inom kabelförläggning för att bland annat lära sig om de lagar och regler som gäller när man ska utföra det arbetet. Det tycker jag är ett bra exempel på en kurs som bidrar till större säkerhet på arbetsplatsen, mer kompetens på arbetsplatsen och inte minst utveckling för den individuella arbetaren.

Människor på lektion
Person med laptop